Історія Панського (згодом дитячого) будинку - 2

 

 Панський рух витав скрізь і всюду ; і в місті , і в повіті, і в волості, і в губернії. Усім і всюди заправляли пани. З панів вибирали губернських комісарів,  справників панський виборний був суддя. А головою цілого повіту бував теж – таки виборний маршал, пізніш його будуть називати предводитель дворянства, в думу , в повітовий або губернський уряд, царський або становий урядник. Тільки пан правив. Що скаже так – тому і бути. Тільки йому годили і служили.  Сам вибирав собі слуги і прислужники .

 Пан завжди  вважав волосним або губернським предводителем, назначав собі урядника, справника, суддю . Якщо в маєтності декілька фільварків призначався дідич. Формував канцелярію з земського статистика, наборщиків канцелярії, радників, рільників , городового і канчука ,  касієра і писарів.

А окремі які входили до урядових , царських або думських органів царським указом утворювалися графства.

До 1793 року поділля було під владою Польщі. Католицизм вів широкий наступ на православну церкву – духовну опору наших людей. Лісоводці не піддавалися окатоличенню. Вони вистояли упродовж віків – коли Поділля було приєднане до Росії ( Третій поділ Польщі), і релігійна ситуація і національні обставини змінились на краще: залишилась православна церква, відкрились школи з українською і російською мовами навчання.

А кріпосництво, ще більш закріплювалось і набирало більше вишуканих форм.

А що за село Лісоводи в хліборобській стороні: чепурні біленькі хатки під соломою чи очеретом, на подвір’ї господарські будівлі для худоби і птиці, стіг або ожеред соломи, а за хатами садок, грядки і город.

У кінці 18 ст. внаслідок трьох поділів Польщі 1772, 1793, 1795 рр. між

Росією, Австрією, Прусією українські землі відійшли до Австрії та Росії. Західно – українські землі перебували у складі Австрії, східно – українські землі – у складі Росії. Обидві колоніальні імперії не визнавали українського  народу як такого, намагалися асимілювати українців – заможні верстви населення переходили на чужоземні мови, забували національну культуру. Австрія і Росія були країнами – метрополіями щодо українських територій повністю позбавлених будь – яких ознак державності. Українські землі були внутрішніми колоніями цих держав.

На східній Україні в кінці 18 ст. були ліквідовані залишки української автономії – Гетьманщина (1764 р.), Запорізька Січ (1775 р.), полковосотенний устрій (1784 р.), запроваджено кріпацтво ( 1783 р.).

Додаткова інформація